TM-Microscopy

Voor het beheer van alle beelden

van uw laboratorium

 

Over

Door zijn expertise op het gebied van MACS heeft Telemis ervaring met het verwerven van alle beeldtypes, met name dank zij TM-Capture dat uw smartphone of tablet omvormt tot modaliteit. Waarbij natuurlijk ook de koppeling met de patiëntidentiteit wordt gewaarborgd. Deze technologie werd uitgebreid en aangepast voor het domein van de microscopie zodat de behandeling van verschillend beeldtypes mogelijk wordt: macrobeelden, microbeelden en megabeelden die werden ingescand met een digitale preparaatscanner. Bovendien kunnen algoritmes worden toegevoegd aan de eenvoudige 2D-beelden en aan de megabeelden. Hoewel bepaalde algoritmes al bestaan, kunnen aan het TM-Microscopy aanvullende algoritmes worden toegevoegd waardoor het volledig personaliseerbaar blijft. Er wordt begonnen wanneer u dat wilt

Integratie in LIS/DMI
Download de identificatiegegevens van patiënten en onderzoeken uit de LIS/DMI-systemen. Een deep link laat toe om van het LIS naar de beelden gaan.
Volledige viewer
Laat viewing in piramidale modus toe vanaf het doen van metingen, via vergelijking en tot aan het aflezen van megabeelden.
Macro's
(Semi) automatische acquisitie van macrobeelden.
 

De oplossing

Optie TM-Capture
Uw smartphone verwerft alle foto’s (iPhone® en Android®).
Verwerven op microscoop
JPG-foto’s zijn eveneens in uw systeem geïntegreerd.
Digitale preparaatscanner
De meest courante formaten zijn geïntegreerd in uw systeem voor reële diagnose op het scherm.
Wetenschappelijk en productiesysteem
De meest courante formaten zijn geïntegreerd in ons systeem voor reële diagnose op het scherm.

LIS-server

LIS-client

TM-Microscopy-

Acquisitie

TM-Microscopy-

Server

x N

ID-controle

TM-Microscopy-

Viewer

 

Mogelijkheden

Fase 1: Macro en micro
Verwerving, opslag, archivering en distributie van macrobeelden en microfoto’s JPG. Omvat ook de creatie van verzamelingen en de opleidingsmodules.
Fase 2: Megabeelden
Beheer van megabeelden, externe piramidale viewing, tools voor tweede opinie en annotaties.
Fase 3: Algoritmes
Gebruik en aanpassing van berekeningsalgoritmes aan uw praktijk. Onze ingenieurs staan te uwer beschikking voor het personaliseren van uw algoritmes.
TM-Capture
Gebruik uw smartphone voor het gemakkelijk verwerven van macrobeelden Zodra de beelden naar het systeem gezonden zijn, worden ze niet langer op uw apparaat bewaard.
Expertise
Geniet van de expertise van uw collega’s of stel hen uw expertise ter beschikking, en dit alles via een eenvoudige internetkoppeling.
Opleiding
Creëer verzamelingen van macro- en microbeelden. Creëer eveneens zoekopdrachten met sleutelwoorden of pathologische codes. Ten slotte, ga naar de anonieme modus voor gebruikers.

Voordelen

Voor de patiënt

  • Een diagnose van hoge kwaliteit door een betere farmaco-diagnostiek.

  • Een betere uitwisseling tussen pathologen voor een betere diagnose van het monster: dit is een echt sterke test, met als doel gelijkwaardige gezondheidszorgen aan te bieden, onafhankelijk van lokatie.

  • Een betere discussie tussen artsen rond een complexe ontologische problematiek: simultane viewing op dezelfde locatie van het preparaat, de radiografie, de isotopen, enz.

Voor de instelling

  • Optimalisering van de verspreiding van en de toegang tot anatomisch-pathologische beelden: recuperatie, opslag en ter beschikking stellen van beelden over gans de instelling.

  • Verbeteren van de diagnostische prestaties wanneer automatische berekeningstechnieken kunnen worden gebruikt.

  • Optimaliseren van de samenwerking en de prestaties van het medische team van anatomopathologie.

 
 

Hulpmiddelen

Brochure TM-Microscopy

Telemis

Avenue Athéna 2, 1348 Louvain-la-Neuve - Belgique

microscopy@telemis.com  |  Tel: +32 (0)10 48 00 11

 

Contact

Vos informations ont bien été envoyées !